En spiseforstyrrelse kan ramme alle, og på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser behandler vi både børn, unge og voksne, der har brug for professionel hjælp til eksempelvis anoreksi og bulimi.

Du kan læse mere om spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne her.

Se alle patientinformationer for Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser

Vi får årligt omkring 500 henvisninger til klinikken – cirka halvdelen er voksne over 20 år. Vi er 80 ansatte på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser i Skejby og Gødstrup. 

Organisatorisk hører vi under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA). I Skejby ligger klinik og et sengeafsnit, og i Gødstrup har vi en klinik og et daghospitalstilbud. 

Vi arbejder med patienter, der lider af anorexia nervosa (anoreksi), bulimia nervosa (bulimi) og patienter med andre lignende spiseforstyrrelser. 

Behandlingen foregår primært ambulant i Gødstrup og Skejby, men afsnittet omfatter også dag- og døgnbehandling i Skejby.

Som specialafdeling med landsdels- og landsfunktion behandler klinikken alvorlige tilfælde af spiseforstyrrelser fra andre regioner. Patienter med spiseforstyrrelser som bidiagnose behandles ikke i klinikken.