Før et barn eller en ung kan komme i behandling hos os i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, skal vi have modtaget en henvisning. En henvisning kommer enten fra

  • din praktiserende læge
  • psykologerne fra PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning) 
  • eller en speciallæge i psykiatri (psykiater)

Forløbet, der ender med en henvisning, kan være begyndt mange år tidligere.
Det kan være en pædagog i børnehaven, en lærer eller måske en pårørende, der har lagt mærke til mulige tegn på et psykiatrisk problem.

Forældretanker om en undersøgelse hos BUA 

I nedenstående video giver forældre deres oplevelse af en udredning hos os.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

I nogle tilfælde kan du blive indlagt mod din egen vilje. Det kan ske når: