Vi hjælper dig videre

Når du er færdigbehandlet hos os i Børne- og Ungdomspsykiatrien, hjælper vi dig og dine pårørende videre på vej.

Vi gør os umage med at give dig et professionelt netværk, der kan hjælpe og dine pårørende og støtte dig videre.

Det kan være, at du skal udskrives til et andet tilbud i din hjemkommune.

I den situation hjælper vi med at tage kontakt til dine nye kontaktpersoner.

Vi deltager i møder i overgangsfasen og er stadig en professionel støtte til dig og dine pårørende, hvor det er nødvendigt. 

Du er fortsat i kontakt med os

I flere tilfælde vil du også efter, at du er udskrevet fra et af vores børne- og ungdomspsykiatriske afsnit få tilbud om fortsat ambulant kontakt til den sagsansvarlige eller den læge, der har været ansvarlig for dit forløb under din indlæggelse.