Værktøjskassen indeholder links til fagligt og uddannelsesmæssigt relevante hjemmesider. De til enhver tid gældende instrukser for afdelingen findes i eDok og det er ansattes eget ansvar at kende til disse instrukser.

Links gennemgås hver 4. uge m.h.t. gyldighed. Oplever du et link, der ikke virker, skal du henvende dig til UKYL Ellen Kure Fischer eller skrive til funktionspostkassen PS AUHP AFP UKYL

Undervisningsplan i Afdeling for Psykoser


 Faste lægemøder i Afdeling for Psykoser

 

Uddannelse

Medicinstuderende i klinikophold

Forskning

Undervisningsvideoer

Podcasts

Månedens podcast

JAMA Psychiatry Author Interviews

Exploring comorbidity within mental disorders among a danish national population -  Professor John J. McGrath

John McGrath interview.png