Afdeling for Psykoser uddanner årligt 86 sygeplejestuderende fra sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus.

På AUH har Afdeling for Psykoser studiepladser til:

Modul 8

Sengeafsnittene 7, 8 og 10 har hver 3 studerende i 8 uger, 4 gange årligt.

Klinik 1, Ambulant Psykoseenhed (APE) har 7 studerende i 8 uger, 4 gange årligt.

Klinik 2, Unge med Skizofreni (OPUS) har 2 studerende i 8 uger, 4 gange årligt.

Generelle kliniske studieplaner til modul 8

Modul 12

Sengeafsnit 7 har 1 studerende i 10 uger, 2 gange årligt.

Generel klinisk studieplan til modul 12

Modul 13

Prædefineret valgfrit forløb af 6 ugers varighed, 2 gange årligt.
Forløbet planlægges sammen med kvalitetskoordinator Lisbeth Thøgersen og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Marie-Louise Hartz Hagensen.

Følgende valgfag udbydes på Aarhus Universitetshospital

 

Læs mere om uddannelsen på skolens hjemmeside
Sygeplejeskolen i Aarhus