Aarhus Universitetshospital modtager efter aftale med VIA (ergoterapeutuddannelsen i Aarhus) 6 studerende 4 gange årligt på hhv. 6. og 9. modul. Den kliniske underviser har det administrative og pædagogiske ansvar for tilrettelæggelse og koordinering af de kliniske undervisningsforløb. 

Her kan du læse materiale, som er relevant i forhold til ergoterapeutstuderendes kliniske uddannelse: