Afdeling for Psykoser ledes af ledende overlæge Signe Dolmer og ledende oversygeplejerske Inge Voldsgaard.

Sådan er Afdeling for Psykoser organiseret

Afdeling for Psykoser er opdelt i 7 underafdelinger, der kaldes funktionsenheder eller afsnit. De har hver en funktionsledelse - i de fleste tilfælde bestående af en afdelingssygeplejerske og en overlæge.

Kontakt Afdeling for Psykoser

Du er altid velkommen til at kontakte Afdeling Psykosers ledelse.

Ledende overlæge Signe Dolmer

Tlf.: 7847 1610
E-mail: signe.dolmer@rm.dk

Ledende oversygeplejerske Inge Voldsgaard

Tlf.: 7847 1610
E-mail: Inge.Voldsgaard@ps.rm.dk