Afdeling for Psykoser ledes af ledende overlæge Signe Dolmer og ledende oversygeplejerske Inge Voldsgaard.

Sådan er Afdeling for Psykoser organiseret

Afdeling for Psykoser er opdelt i 7 underafdelinger, der kaldes funktionsenheder eller afsnit. De har hver en funktionsledelse - i de fleste tilfælde bestående af en afdelingssygeplejerske og en overlæge.