I Afdeling for Psykoser varetager vi behandling af voksne patienter med bl.a. psykoser, demens, ADHD og oligofreni. 

Vi er cirka 350 fastansatte medarbejdere fordelt på fire sengeafsnit, to ambulante enheder og en forskningsenhed. De fleste er professionelle behandlere som for eksempel læger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter.

Afdelingen er en del af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby samt Psykiatri og Social i Region Midtjylland og varetager både regionsfunktion og højt specialiseret funktion.

Se organisationsdiagram for Afdeling for Psykoser

Se organisationsdiagram for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Vi behandler patienter med skizofreni og andre former for psykoser

I Afdeling for Psykoser behandler vi voksne med psykiske lidelser. Vores speciale er behandling af skizofreni og andre psykotiske lidelser.

Læs mere om, hvordan psykiatrien i Region Midtjylland er organiseret.

Hvad er skizofreni?

Skizofreni er en alvorlig sindslidelse, som kan give svære forstyrrelser af dine tanker og følelser.

Hvis du lider af skizofreni kan du opleve symptomer som

  • hallucinationer (sanseoplevelser, som andre ikke har).
  • vrangforestillinger (ændringer i den måde, du oplever din omverden på).
  • forstyrrelser af dine tanker.

Det kan også være, at du oplever ændringer i dit energiniveau, dit sprog og dine følelser. Du kan også opleve det som svært at lære nyt.

Funktioner (specialeniveauer)

Vi tilbyder behandling på hovedfunktionsniveau og regionsniveau.

Hovedfunktioner

Afdelingen indeholder alle hovedfunktionsopgaver, som knytter sig til målgruppen. Afdelingens optageområde for hovedfunktionspatienter er Aarhus og Samsø kommuner.

Regionsfunktioner

  • Demens med svær adfærdsforstyrrelse
  • Skizofreni og skizofrenilignende tilstande
  • Oligofreni med samtidig psykisk lidelse
  • ADHD
  • Diagnosticering af psykiske udviklings- og adfærdsforstyrrelser, der ikke er blevet diagnosticeret i barndommen, herunder autisme og Aspergers Syndrom
  • Telefonisk og skriftlig rådgivning til hovedfunktionsniveauet vedrørende behandling af patienter med graviditetsønske, gravide og ammende

Vil du læse mere om skizofreni og psykoser?

Du kan læse mere om skizofreni og psykoser på nedenstående sider:

Hvor kommer vores patienter fra?

Afdeling for Psykoser behandler primært personer fra Aarhus, Favrskov, Samsø og Silkeborg kommuner.

Vi er er opdelt i syv funktionsenheder samt en afdelingsledelse:

 

Organisationen i AUH Psykiatrien

Klik på billedet for at se organisationsdiagrammet i en større udgave.

Download organisationsdiagram for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien