Psykiatrisk Klinik 2 er organiseret i 3 teams:

  • Team for Skizofreni – OPUS
  • Team for Dobbeltdiagnoser
  • Team for ADHD

Team for Skizofreni - OPUS

Team for Skizofreni - OPUS er et afsnit under Afdeling for Psykoser i AUH Psykiatrien.

Navnet OPUS er lånt fra musikkens verden. Det skal vise, at vi ønsker et øget “samspil” mellem de parter, der er involveret i behandling og støtte til mennesker med skizofreni.

Vi behandler voksne med skizofreni i OPUS

OPUS er et tilbud om behandling til voksne med skizofreni. Det er et intensivt forløb i op til 2 år til personer fra 18 år og derover, der netop har fået stillet diagnosen skizofreni, og som bor i Aarhus eller Samsø kommune.

Du kan blive henvist til os fra psykiatriske ambulatorier, psykiatriske afdelinger og af praktiserende speciallæger i psykiatri. Du kan altså ikke få en henvisning til os fra din egen læge eller psykolog.

Hvad kendetegner behandling i OPUS?

Vi lægger vægt på at sætte en intensiv behandling i gang så tidligt som muligt, når diagnosen skizofreni er stillet.

Skizofreni er en lidelse, som for både patient og familie ofte har en række psykologiske og sociale omkostninger. Derfor tager vi i behandlingen udgangspunkt i både psykiske, fysiske og sociale forhold.

Vores tilbud er både til dig og din familie, som vi gerne vil have et tæt samarbejde med.

OPUS har også et tæt samarbejde med kommunen og andre, der deltager i behandling og støtte til dig - det kan for eksempel være din egen læge.

Din behandling i OPUS varer i op til 2 år. Den vigtigste del af behandlingen er jævnlige samtaler mellem dig og din primære behandler.

Derudover tilbyder vi:

  • Undervisning i skizofreni for dig og din familie
  • Gruppebehandling sammen med andre patienter
  • Gruppe med flere familier
  • Medicinsk behandling
  • Samarbejde med kommunerne

Du får din egen behandler tilknyttet

Vi er et team bestående af speciallæger i psykiatri, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter og sekretærer.

Som patient får du tilknyttet en primærbehandler. Behandleren vil være i løbende kontakt med dig og giver dig intensiv støtte gennem forløbet.

Sammen med resten af teamet sørger primærbehandleren for at skabe sammenhæng i de forskellige psykiatriske og sociale behandlings- og støttetilbud, du får tilbudt.

Team for Dobbeltdiagnoser og Team for ADHD

Team for Dobbeltdiagnoser varetager udredning af patienter med psykiatriske symptomer samtidigt med et alvorligt misbrug (dobbeltdiagnoser).

 

Team for ADHD varetager behandling af ADHD når der er samtidig anden psykiatrisk sygdom. 

Før du kommer i behandling

For at kunne komme i behandling hos os, skal du først henvises til os.

Læs om hvordan du kommer i behandling hos os

Sådan foregår din behandling hos os

Under dit behandlingsforløb vil du kunne møde sygeplejersker, læger og psykologer.

Behandleren vurderer din sygdom og dit videre forløb og skriver en behandlingsplan. Sker der ændringer i din sygdom eller i behandlingen, vil vi justere behandlingsplanen sammen med dig.

Behandlingen i Psykiatrisk Klinik 2 foregår i tæt samarbejde med din egen læge.

Læs mere om hvordan ambulant behandling foregår i Psykiatrien

Læs mere om hvordan det foregår, når dit ambulante forløb afsluttes

Information om kørsel, når du skal behandles hos os

Du kan orientere dig om muligheden for at få arrangeret kørsel gennem Region Midtjyllands kørselskontor. Læs om vilkår og rettigheder i forbindelse med kørsel (under afsnittet "Kørsel til og fra hospital").

Du kan også selv sørge for transport til og fra hospitalet, enten med offentlig transport eller i egen bil. Gør du det, kan du søge om tilskud til transportudgifterne.