I Psykiatrisk Klinik 1 stiller vi diagnoser og behandler patienter med skizofreni og andre psykotiske lidelser.

Vores patienter er mellem 18 og 67 år og bor i Aarhus, Favrskov og Samsø kommuner.

Vi behandler patienter med skizofreni og andre former for psykoser

Skizofreni er en alvorlig sindslidelse, som kan give svære forstyrrelser af dine tanker og følelser.

Hvis du lider af skizofreni kan du opleve symptomer som

  • hallucinationer (sanseoplevelser, som andre ikke har).
  • vrangforestillinger (ændringer i den måde, du oplever din omverden på).
  • forstyrrelser af dine tanker.

Det kan også være, at du oplever ændringer i dit energiniveau, dit sprog og dine følelser. Du kan også opleve det som svært at lære nyt.

Vil du læse mere om skizofreni og psykoser?

Du kan læse mere om skizofreni og psykoser på nedenstående sider:

Du får din egen behandler tilknyttet

Vi er et team bestående af speciallæger i psykiatri, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgiver og sekretærer.

Som patient får du tilknyttet en primær behandler. Han/hun vil være i løbende kontakt med dig og give dig intensiv støtte gennem forløbet.

Sammen med resten af teamet sørger din primære behandler for at skabe sammenhæng i de forskellige psykiatriske og sociale behandlings- og støttetilbud, du får tilbudt.

Vi tilrettelægger din behandling i samarbejde med dig

Vi kan ikke sige, hvor længe du skal være i behandling hos os. Det kommer helt an på, hvilken sindslidelse der er tale om, og hvor syg du er.

Når du er blevet henvist til Psykiatrisk Klinik 1, inviterer vi dig til en forsamtale. Her får du sammen med din behandler snakket om din sygdomshistorie og dine symptomer. Desuden taler vi om dine sociale forhold.

Ud fra samtalen vurderer din behandler, om der er behov for yderligere undersøgelser for, at du kan få stillet en diagnose og begynde i behandling.

Dit behandlingsforløb består af flere elementer

Dit behandlingsforløb bliver tilrettelagt, så det passer præcis til dig. Det består af flere af følgende elementer:

  • Terapeutiske samtaler
  • Medicinsk behandling
  • Undervisning i din psykiske sygdom og hvordan du lever med den
  • Samarbejde med og undervisning af familie
  • Samtaler med familien, hvis der er børn blandt de nærmeste pårørende
  • Vejledning i eventuelle ændringer i livsstil
  • Fælles vurdering af de sociale forhold og handling - typisk i samarbejde med kommunen

Du er med til at bestemme, hvad I taler om til samtalerne

Samtalerne foregår i ambulatoriet i Skejby, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Hvad I taler om til samtalerne, bestemmer du og din behandler i fællesskab.

Fokus er på, hvordan du har det lige nu, og hvilke udfordringer din psykiske lidelse giver dig i dagligdagen.

Når din behandling er sluttet, fortsætter du typisk hos din egen læge eller i et kommunalt tilbud.