Sådan kommer du i behandling hos os

For at komme i behandling hos os, skal du have en henvisning fra din egen læge eller vagtlægen.

Læs mere om, hvordan du kommer i behandling.

I Afdeling for Psykoser begynder vi med en afklarende samtale. Den giver os en fælles forståelse af, hvordan du har det og hvad du fejler. Derefter lægger vi sammen en plan for din videre behandling.


Du får en personlig behandlingsplan

Når du kommer til dit første møde hos os, får du tilknyttet en kontaktlæge og en eller flere kontaktpersoner (for eksempel en sygeplejerske).

De finder sammen med dig ud af, hvad du fejler. Hvis du er indstillet på det, inddrager vi også din familie i samtalen. Vi finder herefter ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Det skriver vi alt sammen ind i din behandlingsplan. Den får du en kopi af. Behandlingsplanen er en del af din journal.

Læs mere om, hvordan en psykiatrisk diagnose stilles.


Vi tilrettelægger din behandling i samarbejde med dig

Vi tilrettelægger altid behandlingen sammen med dig og gerne din familie. Vi ved nemlig, at deres liv også bliver påvirket af, at du er syg. Vi har også særligt fokus på dine børn, hvis de er under 18 år.

Alle ansatte har naturligvis tavshedspligt (se afsnittet "Tavshedspligt" på siden). 

Læs mere om den pårørendes rolle og støtte og om hjælp til dig, der er pårørende


Sådan behandler vi hos os

I Afdeling for Psykoser kan behandlingen bestå af:

  • Terapeutiske samtaler med læge, psykolog eller sygeplejerske
  • Opstart af medicinsk behandling
  • Opfølgning på medicinsk behandling
  • Blodprøvekontrol og vejning
  • Information om din sygdom (psykoedukation)
  • Samtaler med dig og din familie

Samtalerne kan handle om, hvordan du kan håndtere dine psykiske vanskeligheder. De ideer og forslag, du får af os, kan du herefter afprøve i samarbejde med andre.


Vi behandler dig som hovedregel kun, hvis du er enig i behandlingen

Langt det meste af din behandling finder kun sted, hvis du er enig og indforstået. Men er du meget syg, kan vi - af hensyn til dit eget bedste - blive nødt til at behandle dig, selv om du ikke er enig. I disse tilfælde gælder der særlige regler og behandlingen skal så foregå under indlæggelse.

Læs mere om brug af tvang (se afsnittet "Tvang" på siden).

Hvis din sygdom ikke er en, vi behandler, vil vi henvise dig til anden hjælp.


Vi behandler både med og uden indlæggelse

Behandlingen kan foregå uden indlæggelse. Dette kaldes ambulant behandling. Du - og eventuelt dine pårørende - mødes med en af vores behandlere i ambulatoriet. Det betyder, at du kan modtage behandling, samtidig med, at du fortsætter din hverdag med arbejde, familie og venner.

I vissse tilfælde kan det være at vi i stedet mødes i dit eget hjem, hvis du ønsker det.

Afhængig af din situation kan det være, at du i en periode har brug for at blive indlagt i et af vores sengeafsnit. Når du igen får det bedre, vil du herefter kunne fortsætte i et ambulant behandlingsforløb.


Vi samarbejder både med din kommune og din egen læge

Vores mål er, at vi sammen med dig, din familie, din læge og din kommune finder den bedste behandling og løsning for lige præcis dig.

For at nå det mål har vi forskellige aftaler, der beskriver, hvordan vi samarbejder. På den måde er der ikke tvivl om, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver.

Hvis du vil vide mere om aftalerne, kan du læse mere på www.sundhedsaftalen.rm.dk