I Afdeling for Psykoser behandler vi voksne med psykiske lidelser. Vores speciale er behandling af skizofreni og andre former for psykoser.

Vores patienter er mellem 18 og 67 år og bor primært i Aarhus, Favrskov, Samsø og Silkeborg kommune.


Vi behandler patienter med skizofreni og andre former for psykoser

Skizofreni er en alvorlig sindslidelse, som kan give svære forstyrrelser af dine tanker og følelser.

Hvis du lider af skizofreni, kan du opleve symptomer som:

  • hallucinationer (sanseoplevelser, som andre ikke har).
  • vrangforestillinger (ændringer i den måde, du oplever din omverden på).
  • forstyrrelser af dine tanker.

Det kan også være, at du oplever ændringer i dit energiniveau, dit sprog og dine følelser. Du kan også opleve det som svært at lære nyt.


Vil du læse mere om skizofreni og psykoser?

Du kan læse mere om skizofreni og psykoser på nedenstående sider:


Vi kan også henvise dig til anden relevant behandling

Hvis vi finder ud af, at du har behov for en anden psykiatrisk behandling, end vi tilbyder, vil vi drøfte det videre forløb med dig.

Det kan være, at du skal fortsætte din behandling hos din egen læge, i en anden afdeling eller hos en privatpraktiserende psykiater.

Vi vil sørge for, at du bliver henvist til rette behandler.