Når du begynder din behandling hos os i Afdeling for Psykoser, lægger vi i samarbejde med dig en plan for din behandling.

I planen står blandt andet, hvor længe vi regner med, at du skal være i behandling i Afdeling for Psykoser og hvem du skal have kontakt med, når du bliver afsluttet fra afdelingen.

Læs mere om behandlings- og udskrivelsesplan.

Vi hjælper dig videre, når du bliver udskrevet efter indlæggelse eller afslutter et ambulant behandlingsforløb

Når du bliver udskrevet efter indlæggelse i sengeafsnit, vil du som regel blive tilbudt at fortsætte i ambulant behandling.

Når du afslutter dit ambulante forløb hos os, lægger vi stor vægt på at inddrage din egen læge og kommune i det videre forløb. Det gør vi i det omfang, der er behov for det.

Hvis du på et senere tidspunkt får behov for at komme i kontakt med Afdeling for Psykoser igen, skal du henvende dig til din egen læge.

Her kan du søge hjælp til dig og din familie, når du ikke længere er i behandling hos os

Når du ikke længere er i behandling hos os, kan du få hjælp af forskellige organisationer for patienter og pårørende:

PsykInfo Midt kan hjælpe med:

  • Information
  • Undervisning til dig og din familie og nære venner
  • Temaaftener om psykisk sygdom

Hos Landsforeningen Bedre Psykiatri kan du for eksempel komme med i en netværksgruppe.

Se oversigt over bruger- og pårørendeorganisationer, der kan hjælpe dig, når du ikke længere er i behandling hos os.