Værktøjskassen indeholder links til fagligt og uddannelsesmæssigt relevante hjemmesider.

De til enhver tid gældende instrukser for afdelingen findes i e-Dok og det er ansattes eget ansvar at kende til disse instrukser.

Links gennemgås jævnligt m.h.t. gyldighed. Oplever du et link, der ikke virker skal du henvende dig til webredaktør Theis Mesing

 

Undervisningsplan.pngUNDERVISNINGSPLAN I ADA - 2020 

 

GENERELT

Behandlingskonferencer

Instruks for politianmeldelse af trusler, vold og chikane fra patienter eller pårørende, AUH Psykiatrien

Procedure for sygemelding (juni 2020)

Forventninger før interne henvisninger i ADA september 2020

Rundvisning af nye læger - ADA-relevante steder i bygning K

 

 

UDDANNELSE

I-læger

H-læger