Du kan som patient bede om en udskrift af din journal. Vær opmærksom på, at journaler, der ikke har været i brug i 10 år, er blevet destrueret i henhold til gældende lovgivning.

Handler din forespørgsel om journalmateriale fra efter 2007, henvises til Sundhedsjournalen på Sundhed.dk.

Handler din forespørgsel om journalmateriale fra før 2007, så skriv til journalbestillingspostkassen (sikker mail), som er fælles for Afdeling for psykoser og Afdeling for Depression og Angst. I mailen bedes du oplyse dit CPR-nummer.

 

Find vej   Sikker mail  Hovednummer 7847 2100