Afdeling for Depression og Angst er en af de fire psykiatriske behandlingsafdelinger ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. 

Se organisationsdiagram for Afdeling for Depression og Angst

Se organisationsdiagram for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Vi behandler patienter med depression og angst

På Afdeling for Depression og Angst behandler vi voksne med følgende psykiske lidelser:    

Funktioner (specialeniveauer)

Vi tilbyder behandling på hovedfunktionsniveau, regionsniveau og højt specialiseret niveau.

Hovedfunktioner

Afdelingen indeholder alle hovedfunktionsopgaver, som knytter sig til målgruppen. Afdelingens optageområde for hovedfunktionspatienter er Aarhus og Samsø kommuner.

Regionsfunktioner

 • Komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug, samt gravide med affektive lidelser.
 • Komplicerede angst- og tvangslidelser.
 • Komplicerede personlighedsforstyrrelser.
 • Sexologisk lidelse.
 • Transkulturelle psykiatriske patienter med kompliceret psykiatrisk sygdom.
 • Traumatiserede flygtninge.
 • Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge.

Højt specialiserede funktioner

 • Diagnostik og behandling af særligt komplicerede seksuelle forstyrrelser, herunder somatisk handicappede med seksuelle problemer og personer, der har været udsat for seksuel vold, incest og lignende.
 • Diagnostik og behandling af særligt komplicerede affektive lidelser.
 • Diagnostik og vurdering af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter.
 • Diagnostik og behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge.


Behandlingen foretages både i sengeafsnit og som ambulant behandling.

Se oversigt over specialfunktioner i psykiatrien i Region Midt.


Vi er er opdelt i nedenstående funktionsenheder samt en afdelingsledelse og en forskningsenhed. 

 

Organisationen i AUH Psykiatrien

Klik på billedet for at se organisationsdiagrammet i en større udgave.

Download organisationsdiagram for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Kontakt


Afdeling for Depression og Angst
Indgang K
Palle Juul-Jensens Boulevard 175
8200 Aarhus N

Find vej (kort)

Skriv sikkert til os via borger.dk

 

Klinik for Depression og Mani
Tlf.: 7847 2320

Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse

 • Enhed for Personlighedsforstyrrelser
  Tlf.: 7847 2170
 • Enhed for Selvmordsforebyggelse
  Tlf.: 7847 2150
 • Sexologisk Enhed
  Tlf.: 7847 2190

Klinik for PTSD og Angst

 • Enhed for Angst og OCD
  Tlf.: 7847 2410
 • Enhed for Traumatiserede Flygtninge
  Tlf.: 7847 2450
 • Veteranenheden
  Tlf.: 7847 2450

Psykiatriens Hus i Aarhus
Tlf.: 4186 0840

Gruppeanalytisk Behandlingstilbud (GAB)
Tlf.: 7847 2193

Sengeafsnit 4
Tlf.: 7847 2240

Sengeafsnit 5
Tlf.: 7847 2210

Sengeafsnit 9
Tlf.: 7847 2220

Afdelingsledelsens hovednummer
Tlf.: 7847 2100