Afdeling for Depression og Angst er en af de fire psykiatriske behandlingsafdelinger ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. 

Se organisationsdiagram for Afdeling for Depression og Angst

Se organisationsdiagram for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Vi behandler patienter med depression og angst

På Afdeling for Depression og Angst behandler vi voksne med følgende psykiske lidelser:    

Funktioner (specialeniveauer)

Vi tilbyder behandling på hovedfunktionsniveau, regionsniveau og højt specialiseret niveau.

Hovedfunktioner

Afdelingen indeholder alle hovedfunktionsopgaver, som knytter sig til målgruppen. Afdelingens optageområde for hovedfunktionspatienter er Aarhus og Samsø kommuner.

Regionsfunktioner

 • Komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug, samt gravide med affektive lidelser.
 • Komplicerede angst- og tvangslidelser.
 • Komplicerede personlighedsforstyrrelser.
 • Sexologisk lidelse.
 • Transkulturelle psykiatriske patienter med kompliceret psykiatrisk sygdom.
 • Traumatiserede flygtninge.
 • Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge.

Højt specialiserede funktioner

 • Diagnostik og behandling af særligt komplicerede seksuelle forstyrrelser, herunder somatisk handicappede med seksuelle problemer og personer, der har været udsat for seksuel vold, incest og lignende.
 • Diagnostik og behandling af særligt komplicerede affektive lidelser.
 • Diagnostik og vurdering af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter.
 • Diagnostik og behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge.


Behandlingen foretages både i sengeafsnit og som ambulant behandling.

Se oversigt over specialfunktioner i psykiatrien i Region Midt.


Vi er er opdelt i nedenstående funktionsenheder samt en afdelingsledelse og en forskningsenhed. 

Kontakt

Her kan du finde vej og kontakte Afdeling for Depression og Angst.

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Skejby
Afdeling for Depression og Angst
Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K
8200 Aarhus N

destinationsnaal30x30px.png Find vej til Afdeling for Depression og Angst 

mail30x30px.png  Skriv sikkert til os via borger.dk 

telefon1.pngKontakt os på vores hovednummer 7847 2100