Vores fulde navn er Afdeling for Depression og Angst. Vi er en af de fire psykiatriske behandlingsafdelinger ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. 

I Afdeling for Depression og Angst er vi cirka 500 fastansatte medarbejdere. De fleste er behandlere, som for eksempel læger, psykologer, sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter.

Se organisationsdiagram for Afdeling for Depression og Angst

Vi behandler patienter med depression og angst

På Afdeling for Depression og Angst behandler vi voksne med følgende psykiske lidelser:    

Funktioner (specialeniveauer)

Vi tilbyder behandling på hovedfunktionsniveau, regionsniveau og højt specialiseret niveau.

Hovedfunktioner

Afdelingen indeholder alle hovedfunktionsopgaver, som knytter sig til målgruppen. Afdelingens optageområde for hovedfunktionspatienter er Aarhus, Favrskov og Samsø kommuner, samt Silkeborg Kommune i forbindelse med indlæggelse og ambulant behandling.

Regionsfunktioner

 • Komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug, samt gravide med affektive lidelser.
 • Komplicerede angst- og tvangslidelser.
 • Komplicerede personlighedsforstyrrelser.
 • Sexologisk lidelse.
 • Transkulturelle psykiatriske patienter med kompliceret psykiatrisk sygdom.
 • Traumatiserede flygtninge.
 • Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge.

Højt specialiserede funktioner

 • Diagnostik og behandling af særligt komplicerede seksuelle forstyrrelser, herunder somatisk handicappede med seksuelle problemer og personer, der har været udsat for seksuel vold, incest og lignende.
 • Diagnostik og behandling af særligt komplicerede affektive lidelser.
 • Diagnostik og vurdering af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter.
 • Diagnostik og behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge.


Behandlingen foretages både i sengeafsnit og som ambulant behandling.

Se oversigt over specialfunktioner i psykiatrien i Region Midt.


Vi er er opdelt i nedenstående funktionsenheder samt en afdelingsledelse og en forskningsenhed. 

 

Organisationsdiagram for AUH Psykiatrien

Klik på billedet for at se en oversigt over alle afdelinger og enheder i AUH Psykiatrien:

Organisationsdiagram AUH Psykiatrien