Introduktionsmateriale og -program

Programmet tilpasses den enkelte læge ud fra dennes erfaring og kan omfatte bl.a.:

  • Introduktion til lægearbejdet og til arbejdsgangene i afsnittet samt til psykiatriloven.
  • Generel orientering om afdelingens struktur, uddannelsesprogram, konferencer samt arbejdstidsplan og procedure ved sygemelding.
  • Introduktion til EPJ og e-Dok, til hjertestopbehandling, ECT og til somatisk behandlergang.
  • Introduktion til tvang i psykiatrien og NIP-depression.
  • Introduktion til arbejdsmiljø- og tillidsmandssystemet.
  • En planlagt følgevagt, herunder introduktion til alarmsystemet samt deltagelse ved ECT-behandling.
  • Påbegyndelse af konflikthåndteringskursus.
  • En planlagt første vejledningssamtale med uddannelsesvejlederen.

 

Klinisk vejledning og evaluering

KBU-lægen tilknyttes et sengeafsnit og modtager klinisk vejledning i den lægegruppe, der er tilknyttet dette. KBU-lægen indgår desuden i forvagten og modtager vejledning af bagvagterne samt øvrige læger.

Vagtarbejdet kan desuden bringes til klinisk vejledning ved den primære lægegruppe i afsnittet, KBU-lægen er tilknyttet.

Det er væsentligt, at de kliniske vejledere løbende orienterer uddannelsesvejlederen om læringsforløbet.

Ved den kliniske vejledning anvendes den lærende evaluering PQRS. Der kan derudover ved ønske om en summativ evaluering anvendes Mini-Clinical Evaluation Exercise (CEX) og Case-based Discussion (CbD).

Opnåede kompetencer attesteres elektronisk i ”Lægens Uddannelsesbog”.

Under ansættelsen i psykiatri skal der gennemføres kursus i kommunikation for basislæger. Til kurset er der en obligatorisk hjemmeopgave, der består i, at hver kursist skal optage en video af en af deres egne læge-patient samtaler. 

Alle praktiske spørgsmål i forbindelse med de enkelte kurser skal rettes til kursusarrangøren.

Uddannelsesvejleder og uddannelsessamtaler

Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeger uddannelsesvejlederen, der oftest vil være en af lægerne ved det sengeafsnit, KBU-lægen er tilknyttet.

Der anbefales i starten uddannelsessamtale én gang om måneden. Ved uddannelsessamtalerne udfyldes uddannelsesbilagene, og der udfærdiges en individuel uddannelsesplan for perioden indtil næste uddannelsessamtale.

Ved første samtale skal der skabes overblik over, hvorledes lægen under sin ansættelse kan opnå kompetencemålene, og logbogen gennemgås.

Det vil være naturligt, at KBU-lægen under vejledning bliver lægelig behandler for de patienter i afsnittet, som lægen har indlagt eller gennemgået.

På Videreuddannelsen Nords hjemmeside findes link til målbeskrivelse, logbog, vejledning og procedurer herfor samt til evalueringsskemaer.

Ved uddannelsessamtale efter 3 måneder skabes overblik over de opnåede kompetencer. Der drøftes særlige interesseområder og udvikling heraf og træffes endelige aftaler om, hvorledes de resterende kompetencer kan nås, og der fokuseres på karrierevejledning.

Ved problemer med at opnå kompetencerne eller ved over 10 % fravær skal uddannelsesansvarlig overlæge inddrages, da det midtvejs i forløbet skal konkluderes, hvorledes uddannelsesforløbet kan gennemføres.

Ved afslutningssamtalen drøftes det samlede uddannelses-forløb og KBU-lægens slutevaluering.

Uddannelsesbilagene sendes efter hver udfyldelse til den uddannelsesansvarlige overlæge, der foretager registrering af den afholdte uddannelsessamtale.

Den uddannelsesansvarlige overlæge videresender afslutningsevalueringen til den ledende overlæge og udfærdiger en bekræftelse på tidsmæssigt gennemført basis-forløb, der sendes til KBU-lægen med kopi til Løn- og Personaleafdelingen.