Introduktionsmateriale og -program

Introduktionsprogrammet tilpasses den enkelte læge ud fra dennes erfaring og kan omfatte bl.a.:

  • Introduktion til lægearbejdet og til arbejdsgangene i afsnittet samt til psykiatriloven.
  • Generel orientering om afdelingens struktur, uddannelsesprogram, konferencer samt arbejdstidsplan og procedure ved sygemelding.
  • Introduktion til EPJ og e-Dok, til hjertestopbehandling og ECT.
  • Introduktion til tvang i psykiatrien og NIP-depression.
  • Introduktion til arbejdsmiljø- og til tillidsmandssystemet.
  • En planlagt følgevagt, herunder introduktion til alarmsystemet, samt deltagelse ved ECT-behandling.
  • Påbegyndelse af konflikthåndteringskursus.
  • En planlagt første vejledningssamtale med uddannelsesvejlederen.


I-lægen skal selv tilmelde sig I-kursus og teoretisk kursus i psykoterapi på www.rm.plan2learn.dk samt aftale et psykoterapeutisk forløb med den psykoterapeutisk ansvarlige overlæge. Læs mere om kravene til uddannelsen i psykoterapi.

I-lægen er desuden selv ansvarlig for tilmelding til kursus i vejledning inden for 1. halvår. 

Tilmelding til vejlederkursus for læger i introduktionsuddannelse foregår via Plan2Learn.  

Læs målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i psykiatri her.

Klinisk vejledning og evaluering

I-lægen tilknyttes et sengeafsnit eller et ambulatorium og modtager klinisk vejledning i den lægegruppe, der er tilknyttet dette. I-lægen bliver fra starten af ansættelsen behandlende læge for udvalgte patienter.

I-lægen indgår desuden i forvagten og modtager vejledning af bagvagterne samt øvrige læger. Vagtarbejdet kan desuden bringes til klinisk vejledning ved den primære lægegruppe, I-lægen er tilknyttet.

Det er væsentligt, at de kliniske vejledere løbende orienterer uddannelsesvejlederen om læringsforløbet.

Læringsstrategier og kompetencevurderingsmetoder er gennemgået i uddannelsesprogrammet for I-læger. Kompetencerne godkendes på logbog.net af vejlederen.

Godkendelse af det tidsmæssige forløb godkendes af UAO på logbog.net.

Kompetencekort 1-10 kan downloades fra dpsnet.dk.

Man kan med fordel i forlængelse af en struktureret kollegial bedømmelse gennemføre audit på det skriftlige materiale, herunder den farmakologiske behandling. 


Uddannelsesvejleder og uddannelsessamtaler

Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeger uddannelsesvejlederen. Vi finder vurderingen af I-lægens kompetencer i forhold til at kunne fortsætte i specialet så væsentlig, at uddannelsesvejlederen som hovedregel er en overlæge.

Der anbefales i starten uddannelsessamtale én gang om måneden. Ved første uddannelsessamtale udfyldes den individuelle uddannelsesplan. Kopi heraf sendes til den uddannelsesansvarlige overlæge.

Ved uddannelsessamtalerne udfyldes uddannelsesbilagene, og den individuelle uddannelsesplan for perioden indtil næste uddannelsessamtale tilrettes. Læs mere om nødvendigheden af disse planer.

Ved første samtale skal der skabes overblik over, hvorledes lægen under sin ansættelse kan opnå kompetencemålene. I denne forbindelse gennemgås logbogen. Der drøftes nødvendigheden af, at I-lægen fra starten og løbende bringer materiale til audit og med hvem.

Ved uddannelsessamtale efter 3 måneder skabes overblik over de opnåede kompetencer, og det aftales, hvilke patientgrupper der skal fokuseres på de følgende 3 måneder. Den uddannelsesansvarlige overlæge deltager om muligt i midtvejssamtalen.  

Ved problemer med at opnå kompetencerne eller ved over 10 % fravær skal den uddannelsesansvarlige overlæge inddrages, da det midtvejs i forløbet skal konkluderes, hvorledes uddannelsesforløbet kan gennemføres.

Ved midtvejsevalueringen skabes atter overblik over opnåede kompetencer. Der drøftes særlige interesseområder og udvikling heraf.

Ved uddannelsesvejledning efter 9 måneder skabes overblik over manglende elementer med endelige aftaler om, hvorledes disse kan nås, og der fokuseres på karrierevejledning.

Ved afslutningssamtalen drøftes det samlede uddannelsesforløb og I-lægens slutevaluering.

Logbog.net gennemgås en sidste gang.

Det understreges, at I-lægen udfylder evalueringen på www.evaluer.dk.

Hvis I-lægen søger en H-stilling inden godkendelse af I-stillingen, skal der forud for ansøgning af H-stillingen udfærdiges et fagligt vurderingsskema.