I Enhed for Angst og OCD behandler vi patienter med OCD og forskellige angstlidelser. I visse tilfælde behandler vi også PTSD. 

Sådan kommer du i behandling

Du kan blive henvist til behandling for OCD og angstlidelser fra din egen læge eller fra en praktiserende psykiater, hvis behandling hos lægen ikke er nok. Du kan også blive henvist, hvis du har været indlagt på en psykiatrisk afdeling. 
Læs mere om dine handlemuligheder før behandling.  

Hvis du har behov for akut hjælp

Ved behov for akut hjælp, skal du i dagtimerne henvende dig til egen læge, Uden for dagtimerne skal du kontakte lægevagten, som træffes på tlf. 70 11 31 31 mellem kl. 16.00 og kl. 8.00 på hverdage og hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage. 

Er du i forvejen i behandling hos en psykolog eller psykiater, opfordrer vi dig til at kontakte vedkommende.

Du kan også døgnet rundt ringe til Psykiatrisk Rådgivningstelefon på 78 47 04 70 og få råd og vejledning. Her tager sygeplejersker telefonen døgnet rundt. 

Vi samarbejder ofte med din egen læge. Det er som regel ham eller hende, der sørger for behandling med medicin, hvis du har brug for det. Måske bliver vi enige om at henvise dig til behandling et andet sted. 

Sådan foregår behandlingen hos os 

Vi tilbyder behandling uden indlæggelse (ambulant behandling). 

Hvis du har andre psykiske sygdomme end OCD og angst (samt PTSD), må de ikke være dominerende. De må med andre ord ikke betyde, at vi ikke kan samarbejde om behandlingen af din OCD, angst eller belastnings- og tilpasningsreaktion (PTSD).

Inden du kommer i behandling hos os, spørger vi ind til:

  • hvordan du ellers har det i dit liv - altså dine psyko-sociale forhold
  • din sygehistorie
  • tidligere erfaringer med behandlinger

Der er mulighed for at få medicinsk behandling. 

Kognitiv adfærdsterapi 

Vi tilbyder en moderne, aktiv behandlingsform. Den hedder kognitiv adfærdsterapi.

Før terapien begynder, udarbejder du og din behandler en problemliste med mål. På listen fokuserer I på de problemer, du oplever i din hverdag.

Behandlingens formål er, at du bliver i stand til at:

  • gøre mere
  • undgå mindre
  • forholde dig realistisk til omverdenen

Behandlingen foregår i grupper, og du får lektier for.

Lektierne består af øvelser, som du skal udføre derhjemme.