I Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse behandler vi voksne patienter. Klinikken udgøres af Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Enhed for Selvmordsforebyggelse og Sexologisk enhed. 

Sådan kommer du i behandling

Du kan blive henvist til Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse fra din egen læge eller fra en praktiserende psykiater. Du kan også blive henvist, hvis du har været indlagt på en psykatrisk afdeling.