TIBIS (tidlig indsats til bipolar sygdom) handler om at få unge med bipolar sygdom i uddannelse og job. Tilbuddet er forankret i Klinik for Bipolar Sygdom og er et samarbejde mellem Afdeling for Depression og Angst ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien og Aarhus Kommune.

Formål

Behandlingstilbuddet er et intensiveret 2-årigt behandlingstilbud til unge, der for nyligt har fået diagnosen bipolar sygdom. Formålet er gennem en intensiv, målrettet indsats at mindske risikoen for kronisk biploar sygdom. Indsatsen skal bedre livskvaliteten for de unge og understøtte deres relationer og tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet. 

Medarbejdere fra Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital Psykiatrien koordinerer den beskæftigelses- og behandlingsrettede indsats, hvor den unges ønsker og forudsætninger er i centrum. Uddannelsesinstitutioner og virksomheder inviteres også ind i samarbejdet. 

 

Find vej  bipolar@rm.dk Hovednummer 7847 2300