I Sengeafsnit 9 indlægges voksne med forskellige psykiske lidelser. Vi har speciale i voksne patienter med depression og/eller angst.

Flere af vores patienter har en bipolar lidelse. Det vil sige, at patienten veksler mellem at være depressiv og manisk.  

Husorden for Sengeafsnit 9 i Afdeling for Depression og Angst

Under indlæggelsen 

Sengeafsnittet har 24 sengepladser. Når du er indlagt, får du adgang til opholdsstue med tv, have og forskellige motionsredskaber. Vi sørger også for, at du får sund og nærende mad. 

Sengeafsnittet er røgfrit - men der er adgang til et rygerepros i gårdhaven.

Du er velkommen til at medbringe din egen mobiltelefon, bærbar computer eller tablet (f.eks. iPad) under din indlæggelse. Disse medbringes på eget ansvar. Mobiltelefoner må kun anvendes på din stue. Hospitalet yder gratis WIFI, som du kan logge på med.

Kontaktperson i Sengeafsnit 9

Når du kommer til afsnittet, bliver du modtaget af et plejepersonale, som kan være en sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, pædagog, ergoterapeut eller fysioterapeut. Vi har en tværfaglig dynamik, som fungerer rigtig godt ift. de behov, som vores patientgruppe kan have.

Vi vil byde dig velkommen og hjælpe dig til rette. Der vil blive udført en indlæggelsessamtale, hvor du bl.a. vil blive spurgt ind til årsag til indlæggelse, forhåndstilkendegivelser og samtykkeerklæring. Du vil endvidere få udleveret diverse foldere med praktiske informationer.

Du får ved indlæggelsen tilknyttet en eller to kontaktpersoner, som løbende har kontakt med dig. I de perioder, hvor din kontaktperson ikke er til stede, får du en anden medarbejder tilknyttet, som du eller dine pårørende er velkommen til at henvende jer til. En kontaktperson er den, der ved mest om sammenhængen i dit forløb.

Alle ansatte har naturligvis tavshedspligt.

Der er flere forskellige faggrupper ansat på afdelingen, herunder læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, sekretærer og PEER-medarbejdere.

Et åbent/lukket afsnit

Sengeafsnit 9 er som udgangspunkt et åbent afsnit med mulighed for "skærmning". Under skærmning iværksætter vi i en kort periode en ekstra plejeindsats, og afsnittet kan i perioden komme til at fungere som et lukket afsnit.

Forskning 

For altid at kunne yde den bedste behandling, forsker vi inden for vores kerneområde - affektive lidelser. Her kan du læse mere om forskningen i Afdeling for Depression og Angst.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte personalet på Sengeafsnit 9.

Revideret 19-05-2020