I Sengeafsnit 5 indlægges voksne med forskellige psykiske lidelser. Vi modtager primært patienter med depression og/eller angst

Flere af patienterne i Sengeafsnit 5 har en unipolar sygdom. Ved en unipolar lidelse har patienten i modsætning til en bipolar lidelse udelukkende depressioner.   

Under indlæggelse i Sengeafsnit 5

Sengeafsnittet har 24 sengepladser. 3 af vores senge bruges ofte af patienter, der er tilknyttet vores KISS-team. Det er patienter, der er svært selvskadende.
Læs mere om KISS-teamet
Læs mere om spiseforstyrrelser (hos voksne 18+)


Når du er indlagt, får du adgang til opholdsstue med tv, have og forskellige motionsredskaber. Vi sørger også for, at du får sund og nærende mad. Sengeafsnittet er røgfrit.

Du er velkommen til at medbringe din egen mobiltelefon, bærbare computer eller tablet under din indlæggelse. Disse medbringes på eget ansvar. Mobiltelefoner må kun anvendes på din stue. Efter aftale med din kontaktperson kan vores sekretær give dig adgang til it-netværket under indlæggelsen.    

Kontaktperson 

Når du kommer til afsnittet, bliver du modtaget af en læge, en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent. De byder dig velkommen og hjælper dig til rette. De spørger også ind til baggrunden for din indlæggelse.

Der er flere forskellige faggrupper ansat på hospitalet, fx læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykologer, ergoterapeuter og sekretærer.   

Du får ved indlæggelsen tilknyttet en eller to kontaktpersoner, som løbende har kontakt med dig. I de perioder, hvor din kontaktperson ikke er til stede, får du en anden medarbejder tilknyttet, som du eller dine pårørende er velkommen til at henvende jer til. En kontaktperson er den, der ved mest om sammenhængen i dit forløb.

Alle ansatte har naturligvis tavshedspligt.

Sengeafsnit 5 er et åbent afsnit med mulighed for "skærmning"

Under skærmning iværksætter vi i en kort periode en ekstra plejeindsats, og afsnittet kan i perioden komme til at fungere som et lukket afsnit.

Spørg

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte personalet på Sengeafsnit 5.