Når du bliver indlagt, skal du i en periode være på et af vores skærmede sengeafsnit. Her kan vi følge din tilstand 24 timer i døgnet. Derved sikrer vi, at du får den rigtige behandling. 

Mens du er indlagt

Vore sengeafsnit har hver plads til 24 patienter + 2 bufferpladser, hvor to patienter af samme køn deler en stue. 

Når du er indlagt, får du adgang til opholdsstue med tv, udestue, have og forskellige motionsredskaber. Vi sørger også for, at du får sund og nærende mad. 

Alle indendørsområder på hospitalet er røgfri. Du må gerne ryge i sengeafsnittets gårdhave.

Du er velkommen til at medbringe din egen mobiltelefon, bærbar computer eller tablet (f.eks. iPad) under din indlæggelse. Disse medbringes på eget ansvar. Mobiltelefoner må kun anvendes på din stue. Hospitalet yder gratis WIFI, som du kan logge på med.

Kontaktperson

Når du bliver indlagt, bliver du modtaget af en læge, en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent. De byder dig velkommen og hjælper dig til rette.

Du får ved indlæggelse tilknyttet en eller to kontaktpersoner, som løbende har kontakt med dig under indlæggelsen. En kontaktperson kender til sammenhængen i dit behandlingsforløb. I de perioder, hvor din kontaktperson ikke er tilstede, får du en anden medarbejder tilknyttet, som du eller dine pårørende kan henvende jer til.  

Alle ansatte har naturligvis tavshedspligt.

Vi har flere forskellige faggrupper ansat , herunder læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, sekretærer og PEER-medarbejdere.

Personlig behandlingsplan

Din behandler vil sammen med dig finde ud af, hvad du fejler. Hvis du er indstillet på det, inviterer vi gerne din familie ind til en pårørendesamtale. Vi finder herefter ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Alt dette skriver vi ind i din behandlingsplan, som du får en kopi af. Behandlingsplanen er en del af din journal. 

Sådan foregår behandling under din indlæggelse

Vi tilrettelægger i videst muligt omfang din behandling i samarbejde med dig, din familie eller andre pårørende. Vi ved nemlig, at deres liv også bliver påvirket af, at du er syg.  De kender til dit sygdomsforløb, hvilket kan hjælpe os, når vi skal finde ud af hvilken behandling, der er bedst for dig.

En psykiatrisk behandling består ofte af følgende:

  • Undersøgelse med anerkendte testmetoder
  • Medicinsk behandling og samtaler med en læge
  • Samtaler med en psykolog eller en sygeplejerske
  • Information til dig om din sygdom
  • Samtaler med dig og din familie eller andre pårørende
  • Planlægning af din udskrivelse og dit videre forløb

Der vil desuden være mulighed for fysioterapeutisk behandling.

Du må gerne få besøg under indlæggelsen

Din familie eller dine venner er velkommen til at besøge dig under din indlæggelse. Vi vil dog gerne have, at de besøger dig i vores besøgstid eller efter aftale med din kontaktperson. 

Under indlæggelsen får du fuld forplejning. Dine gæster har mulighed for at købe aftensmad, så de kan spise sammen med dig. Dine gæster skal fortrinsvist opholde sig på din stue under besøget. Spørg personalet, hvis dine pårørende gerne til købe en spisebillet under besøget.

Sengeafsnittet er bemandet 24 timer i døgnet. Dine pårørende er altid velkomne til at kontakte os telefonisk. 

Socialrådgiver

Hvis du i forbindelse med din indlæggelse har spørgsmål om økonomi, bolig eller lignende, kan du bede personalet om at komme i kontakt med en socialrådgiver. 

Værdigenstande og penge

Du bør ikke tage større pengebeløb eller værdigenstande med ved indlæggelse. Hospitalet har ikke erstatningspligt, hvis du mister dine ejendele.

Sengeafsnit 4 

Vi behandler patienter med depression, bipolar sygdom, psykiatriske patienter med komplicerende fysisk sygdom og graviditets- og fødselspsykoser.

Overlæge: Eyd Høyer

Afdelingssygeplejerske: Helle Rømer

telefon1.png Kontakt os på 7847 2240

mail30x30px.png  Skriv sikkert til os 

Sengeafsnit 5

Vi behandler primært voksne patienter med depression og/eller angst i kombination med personlighedsforstyrrelse og/eller selvskade.

Overlæge: Janus Ravn

Afdelingssygeplejerske: Mette Andersen

telefon1.png Kontant os på 7847 2210

mail30x30px.png Skriv sikkert til os

Sengeafsnit 9

Vi behandler patienter med depression og bipolar sygdom. Desuden behandler vi patienter med angstlidelser og PTSD.

Overlæge: Torben Devantier

Afdelingssygeplejerske: Hanne Elmo

telefon1.png Kontakt os på 7847 2220

mail30x30px.png Skriv sikkert til os