Den fysioterapeutiske behandling tilrettelægges sammen med patienten og det tværfaglige team og kan foregå individuelt såvel som i grupper, både under indlæggelse og ambulant.

Den psykiatriske fysioterapeutiske behandling kan generelt inddeles i følgende undergrupper:

 • Kropsterapi
 • Fysisk aktivitet og træning
 • Somatisk fysioterapi

Kropsterapi

Kropsterapi kan medvirke til at øge opmærksomheden på kroppen, normalisere spændings-niveauet, mindske stress- og angstniveauet, lindre smerter og styrke kropslige ressourcer.

Den kropsterapeutiske behandling kan bestå af:

 • Opmærksomhedsøvelser
 • Kontakt til hvileåndedrættet
 • Afspændende/samlende massage
 • Angstdæmpende teknikker
 • Øvelser med henblik på at frigøre åndedræt og bevægelse
 • Kropslige redskaber til at mestre aggression og selvdestruktive impulser

Fysisk aktivitet og træning

Superviseret fysisk aktivitet og træning er et terapeutisk redskab, som kan anvendes til alle patientgrupper inden for psykiatrien.

Der er en bred vifte af muligheder, som kan tilpasses og tilrettelægges sammen med den enkelte patient. Der er evidens for, at fysisk aktivitet:

 • Medvirker positivt til forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme og af depression
 • Kan mindske anspændthed og angst
 • Kan forbedre søvnen

Fysioterapien råder over et træningscenter, hvor både indlagte og ambulante patienter kan få instruktion og støtte til fysisk træning.

 

Somatisk fysioterapi 

Somatisk fysioterapi omhandler behandling af specifikke fysiurgiske, musculo-skeletale, ortopædkirurgiske, medicinske eller neurologiske lidelser.

Vi tilbyder somatisk fysioterapi i de tilfælde, hvor den somatiske problemstilling er tæt knyttet til den psykiatriske, eller når patienten pga. sin psykiske lidelse ikke kan modtage behandling i andet regi.

 

Lydfiler

Her kan du høre og downloade lydfiler til afspænding (mp3-format). 

Hvis du vil gemme filerne, skal du højreklikke og vælge "Gem som".

 1. Rejsen gennem kroppen
 2. Hvileåndedræt
 3. Strækninger
 4. Kuglen
 5. Hold-slip afspænding
 6. Guidet refleksion