OCD er en forkortelse af det engelske Obsessive Compulsive Disorder. På dansk oversættes det til Obsessiv Kompulsiv Tilstand. 

OCD er en sygdom, hvor du er ”besat” af en bestemt tanke eller overbevisning. Sygdommen betyder, at du føler dig tvunget til at handle eller tænke på en bestemt måde. Man kalder det tvangshandlinger og tvangstanker. 

Læs mere om OCD hos voksne (18+)