Klinik for PTSD og Angst hjælper mennesker med angstlidelser samt mennesker, der har været ramt af for eksempel voldtægt, tortur, fængsling eller andre overgreb og alvorlige traumatiserende hændelser.

Vi hjælper både danskere, traumatiserede flygtninge og danske soldater, der har traumer efter at have været i krig. 

Vi arbejder også med transkulturel psykiatri og er specialiseret i behandling af patienter, der kræver en specialindsats som følge af, at det psykiatriske sygdomsbillede er kompliceret af patientens/familiens kulturelle baggrund. 

Du skal henvises til behandling hos os

Du skal henvises til behandling hos os af din egen læge. Når vi har modtaget henvisningen, får du et brev efter nogle dage med invitation til en samtale i klinikken.

Traumatiserende oplevelser indvirker på stort set alle områder af et menneskes liv. Traumer påvirker, hvordan man kan leve sit liv. Derfor samarbejder vi på tværs af forskellige faggrupper. Det betyder, at du bliver behandlet af et team med for eksempel:

 • psykiater/læge
 • psykolog
 • fysioterapeut
 • sygeplejerske
 • socialrådgiver
 • kulturmedarbejder/tolk

Vi samarbejder for at behandle dig – eventuelt med hjælp fra tolk

Alle teamets medarbejdere kender til at arbejde med problemer som dine. De samarbejder om behandlingen, så den passer præcist til dig.

Hvis det er nødvendigt, får vi hjælp af en professionel tolk.

På klinikken har vi ansat kulturmedarbejdere, der taler arabisk og kurdisk. Deres opgave er at hjælpe dig og dine behandlere med at forstå hinanden, selvom I kommer fra hver sin kultur.

 

Klinikken tilbyder forskellige behandlingsforløb 

 • Udredning, varighed op til 1 måned
 • Stabiliserende og støttende behandling, varighed gennemsnitlig 4 måneder
 • Behandling af traumer, varighed gennemsnitlig 9 måneder
 • Behandling i gruppe, varighed gennemsnitlig 6 måneder
 • Forebyggelse af tilbagefald, 1-3 samtaler

Hører du ikke til vores målgruppe, kommer du oftest kun til den første samtale. Vi hjælper med at finde ud af, hvad du fejler og hjælper dig videre. 


Læs om behandlingsforløb i klinikken.
De beskrevne behandlingsforløb kaldes også pakkeforløb og er på regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau. 

Læs mere om

Kontakt


Klinik for PTSD og Angst
Palle Juul-Jensens Boulevard 175
Indgang K
8200 Aarhus N

Find vej (kort)

Mail: Skriv sikkert til os via borger.dk

 

Enhed for Angst og OCD
Tlf.: 7847 2410

Enhed for Traumatiserede Flygtninge
Tlf.: 7847 2450

Veteranenheden
Tlf.: 7847 2450

 

Åbningstider
Mandag: Kl. 08.00-15.30
Tirsdag: Kl. 08.00-17.30
Onsdag: Kl. 08.00-17.30
Torsdag: Kl. 08.00-15.30
Fredag: Kl. 08.00-15.00

Ledelse


Ledende psykolog

Annemarie G. Gottlieb
Tlf.: 2033 1593

Ledende sygeplejerske
Christian Johnson
Tlf.: 2033 1640