I Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse behandler vi voksne patienter over 18 år, der lider af personlighedsforstyrrelse. Klinikken udgøres af Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Enhed for Selvmordsforebyggelse og Sexologisk enhed. 

Sådan kommer du i behandling

Du kan blive henvist til Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse fra din egen læge eller fra en praktiserende psykiater. Du kan også blive henvist, hvis du har været indlagt på en psykatrisk afdeling. 
 
Læs før behandling for at få flere informationer om, hvad du kan gøre, hvis du føler, at du har behov for at blive behandlet for en psykisk lidelse.