Transkraniel magnetstimulation, forkortet TMS, er en behandlingsmetode, der kan modvirke depression. Magnetstimulation kan enten gives alene eller i kombination med anden behandling, eksempelvis medicin.

Unikt behandlingstilbud

Afdeling for Depression og Angst er den eneste psykiatriske behandlingsenhed i Danmark, der tilbyder TMS-behandling til patienter i ambulant behandlingsforløb. Vi tilbyder TMS-behandling til de af vore patienter, som i forvejen har et forløb i Klinik for Depression og Mani.

I vores patientinformation Behandling med magnetstimulation (TMS) kan du læse om bl.a. forundersøgelse, behandling og mulige bivirkninger.