TIBIS (tidlig indsats til bipolar sygdom) handler om at få unge med bipolar lidelse i uddannelse og job. Tilbuddet er forankret i Klinik for Depression og Mani og er et samarbejde mellem Afdeling for Depression og Mani ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien og Aarhus Kommune.

Formålet med behandlingstilbuddet

Det er et intensiveret 2-årigt behandlingstilbud til unge, der for nyligt har fået diagnosen bipolar lidelse. Formålet er gennem en intensiv, målrettet indsats at mindske risikoen for kronisk biploar lidelse. Indsatsen skal bedre livskvaliteten for de unge og understøtte deres relationer og tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet. 

Det er medarbejdere fra Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, der koordinerer den beskæftigelsesrettede- og den behandlingsrettede indsats, hvor den unges ønsker og forudsætninger er i centrum. Uddannelsesinstitutioner og virksomheder inviteres også ind i samarbejdet.