I Klinik for Depression og Mani undersøger og behandler vi patienter med såkaldte affektive lidelser. Det drejer sig især om depression og mani. Man kan godt have andre psykiske lidelser samtidig.

Sådan kommer du i behandling

Du kan blive henvist til Klinik for Depression og Mani fra din egen læge eller fra en praktiserende psykiater. Du kan også blive henvist, hvis du har været i behandling et andet sted i psykiatrien, herunder indlagt på en psykiatrisk afdeling. Vi behandler patienter over 18 år. 

Du bliver inviteret til en samtale 

Når vi har modtaget en henvisning, bliver du inviteret til en indledende samtale. Den indledende samtale indeholder et interview om dit forløb, din tilstand og dine forventninger til behandling. Vi spørger dig blandt andet om, hvilke symptomer du har. Vi snakker også om dine fysiske symptomer og sygdomme. De kan betyde noget for din psykiske lidelse og behandlingen af den. Samtalen tager normalt halvanden time.

Pårørende er vigtige personer

Det er en god ide, at en af dine pårørende kommer med. En pårørende kan være et familiemedlem, en ven, bekendt, kollega eller en person fra dit professionelle netværk. De pårørende er vigtige samarbejdspartnere, fordi de ofte har supplerende oplysninger om din tilstand og dit forløb.

Vi vurderer, om vi kan behandle dig i klinikken

Efter den indledende samtale vurderer vi, om vi kan tilbyde dig et forløb med behandling. Hvis vi kan det, udarbejder vi sammen med dig en plan for behandlingen. I den skriver vi de aftaler, vi har indgået om din planlagte behandling.

Vi taler med dig om, hvilke mål der skal opnås i behandlingen, og hvor lang tid vi forventer, den varer. Sammen justerer vi løbende planen ved behov. Når behandlingen er i gang, kan det undertiden ske, at tegn på andre lidelser bliver synlige. Vi vil i så fald tilbyde dig yderligere undersøgelser for disse.

Kan vi ikke tilbyde dig behandling i klinikken, kan vi rådgive din læge eller psykiater/psykolog om dit videre forløb.

Sådan behandler vi for depression og mani

Behandlingen hos os består af:

  • samtaler
  • medicin
  • psykoedukation (undervisning i din psykiske lidelse)
  • muligvis psykoterapi
  • muligvis ECT
  • muligvis TMS

Du får en fast behandler tilknyttet. I har planlagte samtaler om dine symptomer, din situation og om behandlingen. Ved samtalerne er det også muligt at komme ind på årsagerne til din lidelse, hvordan du kan håndtere dine symptomer og passe på dig selv.

Behandling med medicin

Formålet med medicinsk behandling er dels at dæmpe dine symptomer på depression eller mani og dels at forebygge, at symptomerne kommer igen.

Hvilken medicin, vi foreslår, afhænger af, om du tidligere har fået medicin og virkningen af den. Vi tager også hensyn til bivirkninger - altså uønskede virkninger af medicinen. Det har også betydning, hvordan din tilstand har udviklet sig.

Noget medicin kræver, at du får taget blodprøver med jævne mellemrum.

Psykoedukation 

Undervisning i din psykiske lidelse kaldes også psykoedukation. Formålet er, at du lærer at håndtere dine symptomer og forebygge, at de kommer igen.


Undervisningen kan foregå alene eller i grupper - måske sammen med dine pårørende.

Elektrochokbehandling mod depression (ECT)

Ambulant behandling med elektrochok (ECT) er organiseret under Klinik for Depression og Mani. Du kan læse mere om ECT-behandling i Patienthåndbogen og på ECT-enhedens side.  

Behandling med psykoterapi

I enkelte tilfælde er der mulighed for at få psykoterapi. I KDM foregår psykoterapi oftest i grupper. Vi har forskellige gruppetilbud, og du kan tale med din faste behandler, om ét af dem kunne være en idé for dig.

Når du afslutter et ambulant forløb

Når du afslutter en behandlingsforløb hos os, lægger vi stor vægt på at inddrage din egen læge og kommune i det videre forløb. Det gør vi efter aftale med dig og i det omfang, der er behov for det. Hvis du på et senere tidspunkt får brug for at komme i kontakt med Klinik for Depression og Mani, skal du henvende dig til din egen læge.

Læs mere om, hvad der sker efter behandling i Afdeling for Depression og Angst.