Gruppeanalytisk Behandlingstilbud (GAB) tilbyder længerevarende gruppeanalytisk psykoterapi til personlighedsforstyrrede patienter med relationsproblemer. GAB blev etableret i maj 1986.

GAB-grupperne

Grupperne består af ca. 6-7 patienter og en terapeut. Grupperne mødes én gang ugentligt i 90 minutter. Grupperne er kontinuerlige og langsomt åbne, dvs. når en patient slutter i gruppen, kan en ny komme ind.

GAB-terapeuterne er ansatte i psykiatrien (hovedsageligt læger og psykologer), som har mindst en 3-årig uddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi eller er under uddannelse (og dermed superviseres). Klik her for at læse mere om Institut for Gruppeanalyse, som varetager uddannelsen i gruppeanalytisk psykoterapi.

Patienterne

GAB er et specialiseret behandlingstilbud til patienter med personlighedsforstyrrelser og lettere angst- og depressionstilstande.

GAB tilbyder langtidsterapi og egner sig derfor til patienter, der ikke har tilstrækkelig gavn af korttidsterapi. GAB er velegnet til patienter med interpersonelle problemer.

En deltager i en GAB-gruppe må være indstillet på, at terapien har en vis udstrækning (mindst et år), og at det især i begyndelsen kan føles frustrerende at være gruppedeltager.

Deltagerne må have en vis nysgerrighed og lyst til at beskæftige sig med psykologiske processer. Der er intet fast tema i grupperne, og man må som deltager bringe sig selv og sin problematik i spil. Der arbejdes ikke specifikt med optræning.

Grupperne er terapeutiske, og kontakt med de øvrige patienter uden for gruppen bør undgås. 

Du kan godt deltage i en gruppe samtidig med, at du tager medicin. Det er dog en god ide at afvente, om virkning af antidepressiv behandling har så god effekt, at psykoterapien føles overflødig. Et aktivt misbrug skal ligeledes behandles andetsteds.

Det er vores erfaring, at patienter i akut krise, med svære sociale problemer og patienter, som ganske nyligt har været indlagt, har svært ved at få gavn af gruppeanalytisk psykoterapi.


Visitationsprocedure

Patienter, som skønnes at være egnede til gruppeanalytisk terapi, skal være henvist af en læge, eller henvisningen skal være konfereret med en læge.

Henvisninger til GAB fra praktiserende læger skal i henhold til gældende procedure sendes til Psykiatriens Centrale Elektive Visitation, hvor patienterne visiteres af en speciallæge, som vurderer, om henvisningen kan gå videre til GAB-visitationen.

GAB-visitationen modtager og vurderer GAB-henvisningerne samt indhenter yderligere oplysninger om patienterne.

Det foregår typisk på den måde, at patienterne opfordres til at skrive et brev, hvori de fortæller om deres problemer, eventuelle tidligere terapier og deres forventninger til den kommende behandling. Herefter fordeles patienterne til egnede grupper med ledig kapacitet.

Gruppeterapeuten indkalder derefter patienter til 1-2 forsamtaler mhp. vurdering af, om patienten kan optages i gruppen.

Ekspeditionstiden fra henvisning til start i gruppen vil være ca. 3 måneder.

Internt visitationsteam består af:

  • Psykolog Kristine Dietz Godt, Klinik for Personlighedsforstyrrelser
  • Psykolog Lise Hvass, Sengeafsnit 5

Visitationskonference afholdes mandage kl. 11-12 (tlf. 9243 7380)