I Klinik for Depression og Mani undersøger og behandler vi patienter med såkaldte affektive lidelser. Det drejer sig især om depression og mani. Man kan godt have andre psykiske lidelser samtidig.

Sådan kommer du i behandling

Du kan blive henvist til Klinik for Depression og Mani fra din egen læge eller fra en praktiserende psykiater. Du kan også blive henvist, hvis du har været indlagt på en psykatrisk afdeling. Vi behandler patienter over 18 år. 

Du bliver inviteret til en samtale 

Når vi har modtaget en henvisning, bliver du inviteret til en forsamtale. Forsamtalen indeholder et grundigt psykiatrisk interview. Vi spørger dig om, hvilke symptomer du har. Vi snakker også om dine fysiske symptomer og sygdomme. De kan betyde noget for din psykiske sygdom og behandlingen af den.

Pårørende er vigtige personer

Det er en god ide, at en af dine pårørende kommer med. Psykisk sygdom påvirker ofte hele familien. De pårørende er vigtige samarbejdspartnere, fordi de ofte kender til vigtige oplysninger om dit sygdomsforløb. Samtalen tager normalt en til to timer.

Vi vurderer, om vi kan behandle dig i klinikken

Efter den første samtale vurderer vi, om vi kan tilbyde dig et forløb med behandling. Hvis vi kan det, udarbejder vi sammen med dig en plan for behandlingen. I den beskriver vi, hvordan vi mener, du skal behandles for din sygdom.

Vi vurderer også, hvor lang tid vi tror, behandlingen varer. Planen tilpasser vi løbende. Når behandlingen er i gang, kan nye tegn på sygdom blive synlige. Disse tegn kan betyde, at du skal igennem flere undersøgelser.

Kan vi ikke tilbyde dig behandling i klinikken, kan vi rådgive din læge eller psykiater/psykolog om din behandling.

Sådan behandler vi for depression og mani

Behandlingen hos os består af:

  • samtaler
  • medicin
  • psykoedukation (undervisning i din sygdom)
  • muligvis psykoterapi
  • muligvis ECT
  • muligvis TMS

Du får en fast behandler tilknyttet. I har samtaler om din situation og om behandlingen. 

I snakker om sygdommen, og om hvordan du kan håndtere dens konsekvenser for dig og dit liv generelt. 

Behandling med medicin

Formålet med medicinsk behandling er dels at dæmpe dine symptomer på depression eller mani, dels at forebygge, at du bliver syg igen.

Hvilken medicin, vi foreslår, afhænger af om du tidligere har fået medicin og virkningen af den. Vi tager også hensyn til bivirkninger - altså uønskede virkninger af medicinen. Det har også betydning, hvordan din sygdom har udviklet sig.
Noget medicin kræver, at du får taget blodprøve med jævne mellemrum.

Behandling med psykoedukation 

Undervisning i din sygdom kaldes også psykoedukation. Formålet er, at du lærer at håndtere sygdommen og at forebygge, at den kommer igen.
Undervisningen kan foregå alene eller i grupper - måske sammen med dine pårørende.

Elektrochokbehandling mod depression (ECT)

Ambulant behandling med elektrochok (ECT) er organiseret under Klinik for Depression og Mani. Du kan læse mere om ECT-behandling i Patienthåndbogen og på ECT-enhedens side.  

Behandling med psykoterapi

I enkelte tilfælde er der mulighed for at få egentlig psykoterapi. Det afgøres ud fra en individuel vurdering.
Psykoterapi foregår ofte i grupper.

Når du afslutter et ambulant forløb

Når du afslutter en behandlingsforløb hos os, lægger vi stor vægt på at inddrage din egen læge og kommune i det videre forløb. Det gør vi i det omfang, der er behov for det. Hvis du på et senere tidspunkt får brug for at komme i kontakt med Klinik for Depression og Mani skal du henvende dig til din egen læge.

Læs mere om hvad der sker efter behandling i Afdeling for Depression og Angst.

Pjecer til udprint: