Ved ambulant behandling forstås behandling, hvor du som patient ikke er indlagt. Du kommer ind til en aftale, får din behandling og tager hjem igen bagefter.

I Afdeling for Depression og Angst har vi nedenstående behandlingstilbud, hvor du kan komme i ambulant behandling:


Desuden rummer Afdeling for Depression og Angst ECT-enheden og TMS-enheden, som begge er organiseret under Klinik for Depression og Mani.

Det kan være at du har brug for at blive indlagt i et af vores sengeafsnit i en periode. Læs mere om indlæggelse i Afdeling for Depression og Angst.

Ankomst i Psykiatrien

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.