I Udredningsenheden undersøger vi patienter for psykiske lidelser. Formålet med udredningen er at afklare, om du har behov for behandling for en eller flere psykiske lidelser, og at vurdere, hvilken behandling der i givet fald vil hjælpe dig bedst. 

 

Du bliver inviteret til en afklarende samtale

Når vi har modtaget din henvisning i Udredningsenheden, bliver du inviteret til en afklarende samtale, som giver os en fælles forståelse af, hvordan du har det.

Samtalen indeholder spørgsmål om din baggrund, dine sociale forhold, din tidligere behandling, dine aktuelle symptomer og vanskeligheder, forandringer i tilstanden, hvad der afhjælper problemerne og dine forventninger til et eventuelt kommende forløb.

Hvis du er indstillet på det, inddrager vi din familie eller andre pårørende i samtalen, som normalt varer 45-60 minutter. 

 

Du kommer til at tale med en sygeplejerske, en psykolog og/eller en læge

I Udredningsenheden arbejder sygeplejersker, psykologer og læger. Hvilken faggruppe, du kommer til at tale med, afhænger af din problemstilling.

Alle medarbejdere har en psykiatrifaglig uddannelse, og alle sager konfereres med en speciallæge eller en specialpsykolog. 

 

Pårørende er vigtige personer

Det er en god idé, at én af dine pårørende deltager i den afklarende samtale. En pårørende kan være et familiemedlem, ægtefælle/samlever/kæreste, en god ven eller en anden nærtstående person.

De pårørende er vigtige samarbejdspartnere, fordi de har vigtige oplysninger om dit forløb og din psykiske tilstand. De pårørende kan også hjælpe dig med at huske, hvad der er blevet talt om og støtte dig i det videre forløb. 

 

Vi vurderer, om vi kan henvise dig til behandling i psykiatrien

Efter den afklarende samtale vurderer vi, hvad der videre skal ske. En mulighed er, at du ikke har behov for behandling.

I nogle tilfælde er der behov for yderligere udredning ud over den afklarende samtale. Din behandler vil sammen med dig lave en plan for dette forløb, som også vil foregå i Udredningsenheden.

I andre tilfælde henviser vi til et behandlingsforløb i psykiatrien. Endelig kan det ske, at vi vurderer, der er relevante behandlingsmuligheder hos egen læge, praktiserende psykiater eller psykolog eller eventuelt andre steder. I så fald bliver du afsluttet til egen læge med et brev indeholdende en anbefaling eller et godt råd.