Når du ikke længere er i behandling hos os, vil vi gerne hjælpe dig godt videre.

Derfor lægger vi stor vægt på at inddrage din egen læge, din kommune eller andre relevante parter i det videre forløb.

Når du bliver udskrevet efter en indlæggelse i et af vores sengeafsnit, bliver du oftest tilbudt at fortsætte i ambulant behandling.

Læs mere om Ambulant behandling i Afdeling for Depression og Angst.

Hvis du på et tidspunkt senere i livet får behov for at komme i kontakt med Afdeling Depression og Angst igen, skal du henvende dig til din egen læge.

Læs mere detaljeret om udskrivelse efter indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Læs mere detaljeret om afslutning af et ambulant psykiatrisk forløb.

Hjælp til dig og din familie, når du ikke længere er i behandling

Du kan få hjælp hos forskellige organisationer for patienter og pårørende, når du ikke længere er i behandling hos os.

Læs om organisationer for brugere og pårørende.

PsykInfo kan f.eks. hjælpe med: 

  • Information
  • Undervisning til dig, din familie og nære venner
  • Temaaftener om psykisk sygdom

Hos Landsforeningen Bedre Psykiatri kan du for eksempel komme med i en netværksgruppe.