Information om Coronavirus

Hvem er vi? 

I Afdeling for Depression og Angst behandler vi voksne patienter med bl.a. depression, angst, personlighedsforstyrrelser, PTSD og alvorlige selvmordstanker.

De fleste af vore medarbejdere er professionelle behandlere, eksempelvis læger, psykologer, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Afdeling for Depression og Angst er en af fire afdelinger, som udgør AUH Psykiatrien. Vi er en del af Psykiatrien i Region Midtjylland.