Information om Coronavirus

Hvem behandler vi?

I Afdeling for Depression og Angst varetager vi behandling af voksne patienter med bl.a. depression, angst, personlighedsforstyrrelser, PTSD og alvorlige selvmordstanker. 

Vi er ca. 450 fastansatte medarbejdere fordelt på tre sengeafsnit, tre klinikker og en forskningsenhed. De fleste af vore medarbejdere er professionelle behandlere, eksempelvis læger, psykologer, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Afdeling for Depression og Angst er en af fire afdelinger, som udgør AUH Psykiatrien. Vi er en del af Psykiatri og Social i Region Midtjylland og varetager behandling på regionsfunktion og højt specialiseret funktion. 

 

Genveje til vore enheder