Logo Psykiatrisk Sommerskole

Få indblik i psykiatriens mange spændende udfordringer og muligheder sammen med andre sygeplejestuderende, når vi hvert år i august afholder Psykiatrisk Sommerskole. 

Sommerskolen 2017 afholdes den 21. august 2017 - 24. august 2017.

Se program for sommerskolen 2017

 Hvad er Psykiatrisk Sommerskole for sygeplejestuderende?

Det er klinikere, forskere og tidligere patienter i de mange forskellige grene af psykiatrisk sygepleje, der underviser. For eksempel med oplæg om selvskadende adfærd, ADHD, personlighedsforstyrrelser, børne- og ungdomspsykiatri, spiseforstyrrelser, retspsykiatri og om børn af psykisk syge. 

Der er 35 pladser på sommerskolen, som fordeles mellem studerende på de seks sygeplejeskoler i Region Midtjylland. Studerende der er i afslutningen af uddannelsen, og derfor ikke kan deltage året efter, gives første prioritet.

Det er gratis at deltage på sommerskolen og der er gratis forplejning. Du skal kun betale for din egen transport til og fra sommerskolen. 

Kriteriet for deltagelse er, at du har afsluttet din modul 8 klinik. 

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg og refleksionstid i grupper.Som deltager bliver du en del af en mindre gruppe, der tilknyttes en mentor, der er sygeplejerske og har arbejdet i psykiatrien 3-5 år.


I dialoggrupperne lærer du dine medstuderende og mentorerne godt at kende. Sammen bearbejder i oplæggene, så oplæggenes indhold omsættes til konkrete tanker og diskussioner. 

Mentorerne kan hjælpe med alt; stort som småt. De kan fortælle om deres erfaringer som nyuddannede sygeplejersker i psykiatrien, sygeplejefaglige udfordringer og ikke mindst psykiatriens mange spændende muligheder for både faglig og personlig udvikling.

På sommerskolen er der god plads til både formel og mere uformel samtale, som kan føre til generering af gode ideer til et selvdefineret valgfag i psykiatrien på modul 13.

Se videoen fra Psykiatrisk Sommerskole for sygeplejerskestuderende 2016

I videoen fortæller arrangøren, Inge Okkels, om sommerskolens formål og to studerende deler deres oplevelser.

Skarpe hjerner logo

For spørgsmål vedrørende Skarpe Hjerners hjemmeside:

Tobias Thomsen
Webredaktør
Mail: tobtho@rm.dk
Tlf: 3046 3766