Psykologistudiet på universitetet er normeret til fem år:

  • Tre år som bachelorstuderende
  • To år på kandidatstudiet

Psykiatrien i Region Midtjylland har hvert år psykologistuderende fra kandidatstudiet på Aarhus Universitet i praktik. Som studerende kommer du til at arbejde sammen med forskellige faggrupper i et inspirerende læringsmiljø, der giver store muligheder for både faglig og personlig udvikling. 

Fordelingen af praktikpladser sker via praktikpladskoordinatoren på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og tilmelding skal ske semestret før, du ønsker at komme i praktik. 

Læs mere om psykologistudium og praktik i psykiatrien på Studieportal - Psykologi, Aarhus Universitet

Kig efter ledige psykologstillinger i psykiatrien på vores jobside.

Fik du svar på dit spørgsmål?

For spørgsmål vedrørende Skarpe Hjerners hjemmeside:

Tobias Thomsen
Webredaktør
Mail: tobtho@rm.dk
Tlf: 3046 3766