Uddannelserne til ergo- og fysioterapeut er professionsbacheloruddannelser, der hver især varer 3½ år. Du kan tage begge uddannelser i både Aarhus og Holstebro. 

Uddannelserne veksler imellem teoretisk og klinisk undervisning. 

Som ergoterapeutstuderende skal du i klinisk undervisning i psykiatrien på enten modul 6 eller 9. Desuden kan de ønske psykiatri på modul 3 og 12. 

Som fysioterapeutstuderende kan du ønske klinisk undervisning i psykiatrien på 4. og 6. semester.

De kliniske undervisningssteder fordeles via professionshøjskolernes praktikportal. 

Psykiatrien er uddannelsessted for mange forskellige grupper af studerende. Du kommer derfor til at arbejde sammen med forskellige faggrupper i et inspirerende læringsmiljø, som giver store muligheder for både faglig og personlig udvikling. 

Til bachelorprojekter tilbyder vi at hjælpe de studerende med inspiration og afgrænsning af emne, hjælp til litteratursøgning og vejledning omkring det faglige indhold. 

Der er ny studieordning på vej fra den 1. september 2016. Mere information følger om dette.

Mangler du oplysninger? 

Du er velkommen til at skrive en mail med dine spørgsmål til uddannelsesansvarlig ergoterapeut Lisbeth Nielsen eller uddannelsesansvarlig for fysioterapeutstuderende Birgit Clemmensen.

Skarpe hjerner logo

For spørgsmål vedrørende Skarpe Hjerners hjemmeside:

Tobias Thomsen
Webredaktør
Mail: tobtho@rm.dk
Tlf: 3046 3766