Psykiatri og Social står for driften af det psykiatriske hospital i Region Midtjylland og en række specialiserede sociale tilbud for borgere med særlige behov.

 

Psykiatrien

Den psykiatriske behandling foregår på 11 kliniske afdelinger, der ligger i henholdsvis Risskov, Randers, Horsens, Silkeborg, Herning/Holstebro og Viborg/Skive. Psykiatrien er hovedsageligt finansieret via bloktilskud fra staten.

Gå til psykiatriens hjemmeside

 

Socialområdet

Socialområdet er organiseret i otte specialområder, der hver især består af fagligt beslægtede institutioner, bosteder og undervisningstilbud. Socialområdet er overvejende finansieret af de pladser eller ydelser, som kommunerne køber.

Gå til socialområdets hjemmeside

 

 

Mission: Psykiatri og Social skal bidrage til at fremme sundhed, trivsel og generel velfærd hos borgere i Region Midtjylland med svær psykisk sygdom og med betydeligt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.

Vision for psykiatrien:
’Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom’.

Vision for socialområdet:
’Nødvendig viden – målrettet indsats – bedre liv – til flere’.