Charlotte Louise Kold
Projektmedarbejder
Mail: charln@rm.dk
Tlf: 2484 0705

Line Malthe Salo
Kommunikationsmedarbejder
Mail: linsal@rm.dk
Tlf: 5158 8371

Line Gry Christensen
Bibliotekar & Informationsmedarbejder
Mail: linecr@rm.dk
Mobil: 2347 7789

Jette Dupont Lauritsen
Konsulent
Mail: jetlur@rm.dk
Tlf: 3062 1687

Sara Munk Nielsen
Regional projektleder for EN AF OS-kampagnen
Mail: samnie@rm.dk
Tlf: 2164 1023

Per Rasmussen
Kontorassistent
Mail: perrau@rm.dk
Tlf: 2461 4842
 

PsykInfo Midt udgør Formidlingsteamet i Kommunikation og Formidling, Psykiatri og Social, Region Midtjylland