Lige nu er ca. 600.000 danskere ramt af psykisk sygdom.

Er du ramt af psykisk sygdom? Kender du nogen, der er? Arbejder du med området, eller er du bare interesseret i at vide mere om, hvordan det er at leve med psykisk sygdom?

Landskampagnen EN AF OS sætter fokus på psykisk sygdom, og de fordomme der ofte følger. Psykiatri og Social i Region Midtjylland går aktivt ind i kampagnen.

Læs mere om indsatsen i denne folder og på hjemmesiden www.en-af-os.dk.Gode kræfter i spil
I Region Midtjylland gøres der allerede en stor indsats for at afstigmatisere psykisk sygdom. Der afholdes blandt andet lokale temaaftener, som henvender sig til den brede befolkning, og psykoedukation for brugere og pårørende, hvor der undervises i diagnoser, herunder symptomer, behandlingsmuligheder og mestringsstrategier.

EN AF OS-kampagnen skal understøtte de igangværende aktiviteter, men også udvikle nye initiativer inden for indsatsområderne:

  • sundhedsprofessionelle
  • arbejdspladsen
  • unge
  • brugere og pårørende
  • medierne og den brede befolkning

I det arbejde er kommunerne og bruger- og pårørende organisationerne vigtige medspillere for psykiatrien sammen med et godt netværk til pressen og uddannelsesinstitutionerne.


Dit bidrag?
Du er meget velkommen til at bidrage til kampagnen. Så kender du til et projekt, et arrangement eller en medspiller, som gør en vigtig indsats i forhold til afstigmatisering af psykisk sygdom, hører vi gerne fra dig på mail: samnie@rm.dk eller på telefon: 2164 1023

Se et klip fra TV MidtVest om Sindets Karavane 2015.
   Kontakt
Sara Munk Nielsen
Mobil 21 64 10 23