Book et besøg med EN AF OS

Mange unge har psykiske problemer. Seneste undersøgelse fra EN AF OS viser, at 8 % af unge har eller har haft en psykisk lidelse. Mange kæmper med ensomhed, føler sig stressede eller er selvskadende.

I EN AF OS arbejder vi for at forebygge psykisk mistrivsel blandt unge. Derfor tilbyder vi nu alle efterskoler i Region Midtjylland et besøg, hvor vi gennem oplæg og øvelser i klassen vil sætte mental mistrivsel på skoleskemaet.

Vil I have besøg af EN AF OS – så udfyld skema nederst på siden!

Hvad er på programmet?

Vi møder op med en psykolog eller sygeplejerske fra PsykInfo Midt og 1-2 frivillige, der har personlig erfaring med psykiske problemer, som vil lede jer gennem dagens program (varighed 2-5 timer - efter aftale).

 1. Introduktion til dagen
 2. Fagligt oplæg: Medarbejder fra PsykInfo fortæller om psykisk trivsel og mistrivsel
 3. Personligt oplæg: En eller flere unge frivillige (ambassadører) fra EN AF OS deler personlige historier om psykiske problemer
 4. Workshop: Eleverne skal arbejde i grupper og tage stilling til problemstillinger ift. ungdomsliv og psykisk mistrivsel
 5. Tak for i dag.

Forud for klasseundervisningen har vi afholdt et forberedende møde med klassens lærere (varighed ca. 1-1,5 timer). Efter klasseundervisningen vil vi bede både elever og lærere om at evaluere tilbuddet.

Hvad får I ud af besøget?

Eleverne får:

 • Mere viden om psykiske sygdomme
 • Strategier, så de er bedre rustet til at møde mentale problemer
 • Lært at tale åbent om psykisk sygdom, så de nemmere kan starte en dialog, hvis de selv –eller en af vennerne – får det svært
 • Kendskab til rådgivninger og andre tilbud, hvor de kan få hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

Lærerne får:

 • Gode råd og værktøjer til at spotte psykisk mistrivsel blandt de unge
 • Nyt undervisningsmateriale
 • Redskaber, der kan bruges til at åbne op for debat om psykiske problemer m.m.

Hvem er EN AF OS?

EN AF OS er en landsdækkende kampagne, der arbejder for at skabe mere åbenhed om psykisk sygdom.
I Region Midtjylland er EN AF OS forankret i Psykiatrisk Informationscenter i Region Midt (PsykInfo Midt).

Hvornår?

Vi kan besøge jer i løbet af 2018 eller 2019. Udfyld skemaet herunder, så kontakter vi jer og aftaler et tidspunkt.

Koster det noget?

Tilbuddet 'EN AF OS – UD TIL UNGE på efterskolerne' er finansieret af TRYGFONDEN og A.P. MØLLERS STØTTEFOND. Det betyder, at I som efterskole udelukkende skal betale kørsel for de frivillige ambassadører. Alle ambassadører er bosat her i regionen.

Læs mere:

Ja tak, vi vil gerne sætte psykisk mistrivsel på skoleskemaet!

Er der nogle emner I er særligt interesserede i at høre mere om?