Til PsykInfo Midts forside

Hvad er PTSD?

PTSD er en traumetilstand, der kan ramme alle, der har været udsat for én eller flere voldsomme, livstruende oplevelser. Man kan få symptomer som depression, hukommelsesproblemer og smerter i kroppen.

Klik for at åbne hæftet om PTSD

Klik på dette billede for at åbne Region Midtjyllands pjece om post-traumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Lyt til mere viden


Veteranhjemmet:

Dokumentar med tre veteraner om at leve med PTSD, ved Radio 24Syv (48 min.)  

Hæftet Fra indlagt til udskrevet

Når du bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, i Region Midtjylland, får du udleveret flyeren "Fra indlagt til udskrevet". 

Download flyeren eller det uddybende hæfte

Video om PTSD

Video fra vidensportalen Traume.dk -  om PTSD og traumer i forbindelse med et voldeligt overfald 

Hvad er traumer?

Om de væsentligste symptomer på diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion, fokuserer særligt på flygtninge. Flere film på Traume.dk 

Video om traumer i hjernen

Populærvidenskabelig gennemgang af hjernens reaktioner på traumatiske hændelser, se flere film på Traume.dk

Kontakt

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden:

Line Gry Christensen
Webredaktør
Mail: linecr@rm.dk
Tlf: 2347 7789