Retspsykiatrien er en del af psykiatrien, som udreder og behandler patienter, der er sigtede og dømt i henhold til straffeloven.

Når behandlingen og/eller anbringelsen efter en retspsykiatrisk vurdering ikke længere er nødvendig for at forebygge ny kriminalitet, indstiller den behandlende læge til, at dommen bliver ændret eller ophævet. Herefter tager domstolene stilling til sagen.

Når dommen er ophævet, ophører behandlingen i retspsykiatrisk afdeling, og patienten bliver enten afsluttet eller fortsætter sin behandling i almenpsykiatrien.

Behandlingen af retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland foregår som behandlingen af alle andre psykiatriske patienter i henhold til standarder og retningslinier beskrevet i Den Danske Kvalitets Model (via psykiatrien.rm.dk).

Desuden foretager den specialiserede retspsykiatri i Region Midtjylland systematiske og dokumenterede  risikovurderinger vedrørende den enkelte patients:

  • farlighed
  • risiko for at begå ny kriminalitet
  • resurser i forhold til at imødegå og håndtere  risikosituationer hensigtsmæssigt

således at kvaliteten af denne vurdering, til stadighed bliver optimeret.

PSP-samarbejdet


Der er etableret et samarbejde, som har til formål at hjælpe borgere, som ikke entydigt hører til hos politiet, de sociale myndigheder eller psykiatrien. Læs mere her (via rm.dk).

banner 420x140_erflyttet.jpg

Kontakt

Aarhus Universitetshospital
Tyge Søndergaards Vej 26
Indgang L
8200, Aarhus N
Tlf: 7847 2640
Fax: 7847 2512

Ledende overlæge
Trine Arngrim
Tlf: 7789 2921

Oversygeplejerske
Mette Daae Krøyer
Tlf: 7789 2911