• I 2016 brugte Psykiatrien 1,69 milliarder kroner på at hjælpe 30.957 forskellige unge og ældre patienter i regionen med alvorlige psykiatriske sygdomme. Nogle patienter så vi kun i et enkelt forløb, mens andre måtte i behandling flere gange.
  • Patienterne havde tilsammen i alt 182.227 sengedage. Altså dage med indlæggelse på et af vores sengeafsnit.
  • 305.228 gange kom patienter til behandling i et af vores ambulante tilbud eller fik besøg i eget hjem.
  • Aktiviteterne blev gennemført med hjælp af 2.916 medarbejdere ekskl. satspuljeprojekter og statsstøttede projekter i øvrigt.

Du kan finde yderligere informationer i regionens årsrapport.