• I 2014 brugte Psykiatrien 1,53 milliarder kroner på at hjælpe 33.360 forskellige unge og ældre patienter i regionen med alvorlige psykiatriske sygdomme. Nogle patienter så vi kun i et enkelt forløb, mens andre måtte i behandling flere gange.

  • Patienterne havde tilsammen i alt 179.596 sengedage. Altså dage med indlæggelse på et af vores sengeafsnit, hvor 521 normerede senge og 15 senge i satspuljeprojekter var til rådighed i årets løb. Antal sengedage er faldet med 4.094 svarende til -2,2 % i forhold til 2013

  • 282.335 gange kom patienter til behandling i et af vores ambulante tilbud eller fik besøg i eget hjem.

  • I alt blev 26.356 patienter henvist til udredning eller behandling i psykiatrien i 2014. Til sammenligning modtog psykiatrien i 2010 14.744 henvisninger. Det er en stigning over de fire år på 79 %.

  • Aktiviteterne blev gennemført med hjælp af 2718 medarbejdere ekskl. satspuljeprojekter og statsstøttede projekter i øvrigt.

  • Antal medarbejdere i forbindelse med satspuljeprojekter og statsstøttede projekter i øvrigt: 109 medarbejdere.

Du kan finde yderligere informationer i regionens årsrapport.

Årsrapporten for 2015 forventes klar i maj 2016.