• I 2015 brugte Psykiatrien 1,64 milliarder kroner på at hjælpe 32.342 forskellige unge og ældre patienter i regionen med alvorlige psykiatriske sygdomme. Nogle patienter så vi kun i et enkelt forløb, mens andre måtte i behandling flere gange.

  • Patienterne havde tilsammen i alt 179.855 sengedage. Altså dage med indlæggelse på et af vores sengeafsnit, hvor 521 normerede senge og 15 senge i satspuljeprojekter var til rådighed i årets løb.

  • 303.257 gange kom patienter til behandling i et af vores ambulante tilbud eller fik besøg i eget hjem.
  • Aktiviteterne blev gennemført med hjælp af 2886 medarbejdere ekskl. satspuljeprojekter og statsstøttede projekter i øvrigt.

Du kan finde yderligere informationer i regionens årsrapport.

Årsrapporten for 2016 forventes klar i maj 2017.